Open Eettafel dinsdag 14 Maart

Dinsdag 14 maart organiseerde de Dorpsraad weer een Open Eettafel,
Het was weer een gezellige drukbezette tafel.

De volgende staat gepland voor dinsdag 9 mei, zien we u dan?


Open Eettafel is weer terug van weggeweest!

We zijn weer begonnen met het organiseren van de open eettafel. Dinsdag 17 januari was de tweede keer na corona en werd drukbezocht met 53 personen.
Het wordt gehouden in Het Kruispunt en de prijs is € 7.00. Daar krijgt u een goedverzorgde warme maaltijd. De prijs is inclusief één drankje.
De volgende eettafel staat gepland voor dinsdag 14 Maart.
Opgeven kan dmv de flyer in te vullen en in te leveren op Beatrixstraat 15 of door te geven op telefoonnr: 06 37 45 09 01.  Als u vervoer nodig heeft kunt u dit ook
telefonisch doorgeven. Tot ziens!


Opening Dierenparkje Aalst

Zaterdag 17 juli was het dan eindelijk zover, de opening van het dierenparkje.
De opkomst was groot, er waren veel kinderen en belangstellenden. 

Om 13.30 knipte wethouder Adrie Bragt samen met Shanne Kreunen
het lint door, het was officieel geopend!
Daarna is de naam en het bord onthuld, het dierenparkje heeft de naam: De Mekkerplek
gekregen. Vervolgens is de oud beheerder: Ronald de Moet bedankt voor zijn werkzaamheden.
De nieuwe beheerders, Pedro Karbet en Diederick Bouman, kregen een bijpassende polo aangereikt, die ze meteen aantrokken.

Er was koffie, thee, ranja en frisdrank voor iedereen en een lekker gebakje met logo, gesponsord door
Bakkerij van Horssen. De kinderen konden lekker gaan spelen op de stormbaan en de oud-hollandse spelletjes.
Natuurlijk werden de bewoners van het dierenparkje uitgebreid bewonderd. Aan het eind van de middag
werden er nog heerlijke hapjes gebracht , gesponsord door Halosta.

Laten we het dierenparkje allemaal schoon en veilig voor de dieren houden.

Het was een geslaagde middag,op naar het volgende project!


Baggerwerkzaamheden

De drielse-wetering in het dorp wordt uitgebaggerd. De komende weken wordt hieraan gewerkt.

Er wordt een halve meter bagger verwijderd. Dit heeft een mooie impuls aan de waterkwaliteit en visstand.


Trottoirs in onderhoud

Deze week is gestart met het onderhoud en herstel van trottoirs op verschillende plekken.

Met name een veelvoud aan losse tegels geeft veel overlast.

 

Mocht u ook hinder ondervinden van bijvoorbeeld losse tegels, vuil op plekken waar dit niet hoort, kapot speeltoestel, hondenpoep..... meldt u dit dan via de BuitenBeter-App!

BuitenBeter.nl

De melding komt binnen bij de gemeente Zaltbommel welke deze verifieert en hersteld of oplost.


Dorpsschouw 2020

Op 23 september jl is de jaarlijkse dorpsschouw Aalst gehouden.

Gezamenlijk met wethouder Bragt, gebiedsregisseur Jos Meerssman en dorpsconciërge Jan Vink heeft de dorpsraad de vooraf uitgestippelde ronde gemaakt. we hebben diverse punten aangehaald en toegelicht welke onderhanden zijn of juist nog voor verbetering vatbaar zijn.

Een eerste stop was bij het dierenparkje. Dit parkje is deels onderdeel van het nieuwe centrumplan. het parkje wordt een stukje kleiner, maar zal wel aantrekkelijker gemaakt worden. Dit is een item waar jaren op gewacht is door beheerders en bezoekers.

Voorbeeld van nodige verbetering is de staat van onderhoud van de sluis in de Maasdijk (tussen nrs 93-95) voor de Drielse Wetering. Feitelijk ligt hier de taak voor het waterschap, welke deze taak echter niet oppakt. Volgens betrokkenen is dit al een langlopende kwestie. Helaas is het begin nog niet in zicht, laat staan het einde.

Een ander punt van aandacht zijn de naambordjes van de Waterlelie. deze ontbreken simpelweg. Dit is een vrij eenvoudige actie welke Jan Vink vrij vlot op kan pakken.

Binnenkort zal er een inventarisatie gedaan worden van de trottoirs in Aalst. Met name de staat van deze en de gebruiksvriendelijkheid laat hier en daar te wensen over.

Een terugkerend punt de laatste perioden is het talud van de Drielse Wetering ter hoogte van het Zonnepad. Deze zijn ca 1,5 jaar geleden ingezaaid, maar laten tot op heden nog geen of bijzonder weinig gewenste begroeiing zien. De gemeente heeft aangegeven hier op meerdere plekken in de gemeente mee te kampen. Volgend op het advies van de gemeente wachten we dit nog een jaar af.

Hiermee heeft u inzicht in enkele van de besproken punten. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben kunt u zicht wenden tot leden van de dorpsraad of per mail naar info@dorpsraadaalst.nl

 


Puin aangetroffen

Afgelopen weken is op meerdere plaatsen in en om Aalst puin aangetroffen.

Zowel aan de Hambloksestraat (Rietschoof) als Maaswaalweg (richting Capreton).

De  gemeente heeft hier ook melding van gemaakt bij de Dorpsraad en aangegeven dat handhaving strikter gaat controleren.

Bij aantreffen van of achterhalen van de dader van illegale storts zal een boete worden uitgeschreven.

Hiermee zijn boetebedragen gemoeid van € 450,=.

We hopen dat iedereen mee wil werken om ons dorp op orde te houden.


Bankje bij bloemenpluktuin

De Gemeente Zaltbommel heeft aan de Zwaaiwaard hoek Machinedijk een bankje geplaatst,een mooie locatie bij de (tijdelijke) bloemenpluktuin.

Bedrijfsfilm laten maken


Herinrichting E.P.van Ooijenstraat

Geachte heer/mevrouw,

in het najaar van 2020 richten wij de E.P. van Ooijenstraat opnieuw in. In oktober 2019 en januari 2020 zijn hier al 2 bewonersavonden voor georganiseerd. De ideeën en wensen vanuit deze avonden zijn vertaald in het onderwerp voor de nieuwe situatie (het voorlopig ontwerp). Graag presenteren wij dit ontwerp aan u. Vanwege de geldende corona maatregelen is het momenteel niet mogelijk een bewonersavond te organiseren. Daarom organiseren wij dit op een andere manier.

Bekijk het onderwerp  

De presentatie van het onderwerp op deze pagina http://www.zaltbommel.nl/epvanooijenstraat met het reactieformulier is ons digitale alternatief voor de inloopavond de we eigenlijk gepland hadden. Op deze pagina lichten wij het ontwerp toe.

Reageren

Tot en met 17 Mei kunt u reageren op het plan. Heeft u behoefte aan een toelichting of wilt een reactie geven? Vermeld dat dan op het formulier dat u op de website kunt vinden.

Mogelijk leiden de voorgestelde wijzigingen of gestelde vragen nog tot aanpassingen in het plan.

De verwachting is dat de werkzaamheden in september 2020 starten.

 


Opnieuw ingericht speelveld in het gementbos

In het kader van project ‘versterken groen’ vanuit de gemeente Zaltbommel is in ’t Gement de speelweide opnieuw ingericht.
Vanuit enkele gebruikers was al meermaals aangegeven dat het voetbalveldje niet erg gebruiksvriendelijk was vanwege de ongelijke grond en de nabijgelegen vijverpartij. Tevens raakte enkele toestellen in verval en bleven praktisch ongebruikt.
In overleg is er op een inspraakavond tot het huidige plan gekomen. De toestellen zijn meer gegroepeerd en er zijn zitbankjes toegevoegd. Het voetbalveldje is nu meer afgebakend door de toevoeging van een beukenhaag.
Komt u gerust eens kijken hoe het er nu bijstaat!