Deel dit bericht op :

Op 23 september jl is de jaarlijkse dorpsschouw Aalst gehouden.

Gezamenlijk met wethouder Bragt, gebiedsregisseur Jos Meerssman en dorpsconciërge Jan Vink heeft de dorpsraad de vooraf uitgestippelde ronde gemaakt. we hebben diverse punten aangehaald en toegelicht welke onderhanden zijn of juist nog voor verbetering vatbaar zijn.

Een eerste stop was bij het dierenparkje. Dit parkje is deels onderdeel van het nieuwe centrumplan. het parkje wordt een stukje kleiner, maar zal wel aantrekkelijker gemaakt worden. Dit is een item waar jaren op gewacht is door beheerders en bezoekers.

Voorbeeld van nodige verbetering is de staat van onderhoud van de sluis in de Maasdijk (tussen nrs 93-95) voor de Drielse Wetering. Feitelijk ligt hier de taak voor het waterschap, welke deze taak echter niet oppakt. Volgens betrokkenen is dit al een langlopende kwestie. Helaas is het begin nog niet in zicht, laat staan het einde.

Een ander punt van aandacht zijn de naambordjes van de Waterlelie. deze ontbreken simpelweg. Dit is een vrij eenvoudige actie welke Jan Vink vrij vlot op kan pakken.

Binnenkort zal er een inventarisatie gedaan worden van de trottoirs in Aalst. Met name de staat van deze en de gebruiksvriendelijkheid laat hier en daar te wensen over.

Een terugkerend punt de laatste perioden is het talud van de Drielse Wetering ter hoogte van het Zonnepad. Deze zijn ca 1,5 jaar geleden ingezaaid, maar laten tot op heden nog geen of bijzonder weinig gewenste begroeiing zien. De gemeente heeft aangegeven hier op meerdere plekken in de gemeente mee te kampen. Volgend op het advies van de gemeente wachten we dit nog een jaar af.

Hiermee heeft u inzicht in enkele van de besproken punten. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben kunt u zicht wenden tot leden van de dorpsraad of per mail naar info@dorpsraadaalst.nl