Waarom een dorpsraad?

De Dorpsraad Aalst, die in mei 2013 is opgericht, bestaat uit een groep vrijwilligers. Die zet zich in om algemene belangen van de inwoners te behartigen. Daarbij staat leefbaarheid centraal. De dorpsraad is gesprekspartner van de gemeente en spreekbuis voor de Aalstenaren. Een belangrijke schakel tussen Aalst en Zaltbommel dus.

Oprichting van de Dorpsraad, een autonome stichting, komt voort uit de Zaltbommelse keuze voor wijk- en dorpsgericht werken.

Wat doet de dorpsraad?

Belangrijkste taak van de Dorpsraad is luisteren naar Aalstenaren en inventariseren met welke verbeteringen het dorp gebaat is. In die zin opereren we als ‘oren en ogen van de gemeente’. Om die taak goed te kunnen uitoefenen, werken we samen met onder meer plaatselijke belangenorganisaties en verenigingen. Daarnaast zet de dorpsraad van tijd tot tijd activiteiten op touw om de banden met de achterban te versterken, het saamhorigheidsgevoel van de inwoners te bevorderen of informatie te verschaffen over onderwerpen die voor Aalstenaren van belang kunnen zijn

Wie vormen de dorpsraad?