Wat zijn inloopavonden?

Tijdens inloopuren, die zes keer per jaar worden gehouden na een aankondiging op deze site en in de huis-aan-huisbladen, kunnen Aalstenaren meedenken en meepraten over verbetering van de leefbaarheid in het dorp.

Kleine en grotere zaken komen tijdens deze tweemaandelijkse zittingen op tafel. Soms betreffen de gesprekken ergernissen over foutparkeren, geluidsoverlast, veiligheid op straat of achterstallig onderhoud van het openbare groen. Andere keren komt men met interessante plannen om het dorp een beter uiterlijk te geven of met ideeën om het dorpsleven op andere manieren te veraangenamen. Hoe uiteenlopend de onderwerpen ook zijn, wij proberen altijd met een passend antwoord te komen of we bedenken hoe we de voorstellen handen en voeten kunnen geven. Sommige verzoeken komen op het bordje van gemeentelijke afdelingen als Buitendienst en Handhaving, andere kwesties kaarten we aan bij verantwoordelijke instellingen. Omdat we als Dorpsraad beschikken over een (bescheiden) budget, kunnen we ook zaken op eigen initiatief afhandelen. Maar bij alles geldt één belangrijke vuistregel: alleen vragen en suggesties die een algemeen belang betreffen, worden in behandeling genomen.

Wat zijn inloopavonden?

Tijdens inloopuren, die zes keer per jaar worden gehouden na een aankondiging op deze site en in de huis-aan-huisbladen, kunnen Aalstenaren meedenken en meepraten over verbetering van de leefbaarheid in het dorp.

Kleine en grotere zaken komen tijdens deze tweemaandelijkse zittingen op tafel. Soms betreffen de gesprekken ergernissen over foutparkeren, geluidsoverlast, veiligheid op straat of achterstallig onderhoud van het openbare groen. Andere keren komt men met interessante plannen om het dorp een beter uiterlijk te geven of met ideeën om het dorpsleven op andere manieren te veraangenamen. Hoe uiteenlopend de onderwerpen ook zijn, wij proberen altijd met een passend antwoord te komen of we bedenken hoe we de voorstellen handen en voeten kunnen geven. Sommige verzoeken komen op het bordje van gemeentelijke afdelingen als Buitendienst en Handhaving, andere kwesties kaarten we aan bij verantwoordelijke instellingen. Omdat we als Dorpsraad beschikken over een (bescheiden) budget, kunnen we ook zaken op eigen initiatief afhandelen. Maar bij alles geldt één belangrijke vuistregel: alleen vragen en suggesties die een algemeen belang betreffen, worden in behandeling genomen.

Wat zijn inloopavonden?

Tijdens inloopuren, die zes keer per jaar worden gehouden na een aankondiging op deze site en in de huis-aan-huisbladen, kunnen Aalstenaren meedenken en meepraten over verbetering van de leefbaarheid in het dorp.

Kleine en grotere zaken komen tijdens deze tweemaandelijkse zittingen op tafel. Soms betreffen de gesprekken ergernissen over foutparkeren, geluidsoverlast, veiligheid op straat of achterstallig onderhoud van het openbare groen. Andere keren komt men met interessante plannen om het dorp een beter uiterlijk te geven of met ideeën om het dorpsleven op andere manieren te veraangenamen. Hoe uiteenlopend de onderwerpen ook zijn, wij proberen altijd met een passend antwoord te komen of we bedenken hoe we de voorstellen handen en voeten kunnen geven. Sommige verzoeken komen op het bordje van gemeentelijke afdelingen als Buitendienst en Handhaving, andere kwesties kaarten we aan bij verantwoordelijke instellingen. Omdat we als Dorpsraad beschikken over een (bescheiden) budget, kunnen we ook zaken op eigen initiatief afhandelen. Maar bij alles geldt één belangrijke vuistregel: alleen vragen en suggesties die een algemeen belang betreffen, worden in behandeling genomen.