Buurtonderzoek 2021!

Graag willen wij u vragen om onze enquête in te vullen, zodat wij meer informatie en ideeën krijgen wat er speelt in ons dorp of wij het kunnen verbeteren/oplossen.

https://www.survio.com/survey/d/E9C2F3P9E9E6B9S4H

 


Opening Dierenparkje Aalst

Zaterdag 17 juli was het dan eindelijk zover, de opening van het dierenparkje.
De opkomst was groot, er waren veel kinderen en belangstellenden. 

Om 13.30 knipte wethouder Adrie Bragt samen met Shanne Kreunen
het lint door, het was officieel geopend!
Daarna werd de naam en het bord onthuld, het dierenparkje heeft de naam: De Mekkerplek
gekregen. Daarna werd de oud beheerder: Ronald de Moet bedankt voor zijn werkzaamheden.
De nieuwe beheerders, Pedro Karbet en Diederick Bouman, kregen een bijpassende polo aangereikt, die ze meteen aantrokken.

Er was koffie, thee, ranja en frisdrank voor iedereen en een lekker gebakje met logo, gesponsord door
Bakkerij van Horssen. De kinderen konden lekker gaan spelen op de stormbaan en de oud-hollandse spelletjes.
Natuurlijk werden de bewoners van het dierenparkje uitgebreid bewonderd. Aan het eind van de middag
werden er nog heerlijke hapjes gebracht , gesponsord door Halosta.

Laten we het dierenparkje allemaal schoon en veilig voor de dieren houden.

Het was een geslaagde middag,op naar het volgende project!


Bewoners welkom op digitale startavond klompenpad Aalst

Loopt u ook graag een blokje om in uw  eigen omgeving? Wilt u meedenken over het ontwikkelen van een nieuw Klompenpad in de omgeving van Aalst? Log dan in voor de digitale startavond op dinsdag 30 maart. De dorpsraad Aalst, de gemeente Zaltbommel & Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) willen samen met bewoners en partijen in het gebied een wandelroute realiseren die het landschap en de cultuurhistorie van het gebied beleefbaar maakt. De digitale startavond begint om 19.30 uur. Doet u mee? Aanmelden kan via www.landschapsbeheergelderland.nl/klompenpad-aalst.


Klompenpaden in Gelderland

In Gelderland en Utrecht zijn 131 Klompenpaden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht. Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad door natuurgebieden, over landgoederen en waar mogelijk door het boerenland. Bij voorkeur door weilanden en langs akkers zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Deze combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor bewoners die op deze manier een stukje geschiedenis van hun eigen omgeving ontdekken. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en zijn daarmee een stimulans aan de lokale economie.
Het Klompenpad in Aalst wordt het vierde Klompenpad in de gemeente Zaltbommel naast het Hamarithapad, Jordenpad en Nywelepad.

Startavond

Op de startavond wordt het project toegelicht. Alle aanwezigen krijgen de kans om te reageren op de eerste ideeën en hun kennis over oude wandelpaden, cultuurhistorisch interessante objecten en hun aanvullende ideeën voor de route aan te dragen. Alle input van de avond zal verzameld worden op een centrale kaart. Het Klompenpad krijgt een naam die verwijst naar een element in het landschap waar doorheen wordt gewandeld, zoals een historische boerderij, veldnaam of buurtschap. Een werkgroep (waarvoor men zich ook op deze avond kan aanmelden) bestaande uit bewoners, ondernemers en betrokken partijen, gaat vervolgens aan de slag met de realisatie van het Klompenpad. Wilt u deelnemen aan deze digitale informatieavond? Dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier op onze website: www.landschapsbeheergelderland.nl/klompenpad-aalst. Na aanmelden ontvangt u een link om deel te kunnen nemen aan de digitale bijeenkomst.

Het Klompenpad wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zaltbommel en de provincie Gelderland.

 

Voor vragen over deze avond kunt u terecht bij Bjorn van As van SLG, tel. 06-29321672.


Baggerwerkzaamheden

De drielse-wetering in het dorp wordt uitgebaggerd. De komende weken wordt hieraan gewerkt.

Er wordt een halve meter bagger verwijderd. Dit heeft een mooie impuls aan de waterkwaliteit en visstand.


Inloopavonden van de Dorpsraad Aalst worden weer hervat.

Op maandag 9-11, om 19:30 uur worden de inloopavonden van de Dorpsraad Aalst weer hervat.

Zoals gebruikelijk zijn deze in dorpshuis 't Gement.

Graag vernemen we vooraf uw aanmelding en eventuele vraag of opmerking per mail, zodat we rekening kunnen houden met de te verwachten toeloop.

Uw aanmelding graag per mail: info@dorpsraadaalst.nl

Alvast bedankt en mogelijk tot ziens!


Puin aangetroffen

Afgelopen weken is op meerdere plaatsen in en om Aalst puin aangetroffen.

Zowel aan de Hambloksestraat (Rietschoof) als Maaswaalweg (richting Capreton).

De  gemeente heeft hier ook melding van gemaakt bij de Dorpsraad en aangegeven dat handhaving strikter gaat controleren.

Bij aantreffen van of achterhalen van de dader van illegale storts zal een boete worden uitgeschreven.

Hiermee zijn boetebedragen gemoeid van € 450,=.

We hopen dat iedereen mee wil werken om ons dorp op orde te houden.


Bankje bij bloemenpluktuin

De Gemeente Zaltbommel heeft aan de Zwaaiwaard hoek Machinedijk een bankje geplaatst,een mooie locatie bij de (tijdelijke) bloemenpluktuin.


Herinrichting E.P.van Ooijenstraat

Geachte heer/mevrouw,

in het najaar van 2020 richten wij de E.P. van Ooijenstraat opnieuw in. In oktober 2019 en januari 2020 zijn hier al 2 bewonersavonden voor georganiseerd. De ideeën en wensen vanuit deze avonden zijn vertaald in het onderwerp voor de nieuwe situatie (het voorlopig ontwerp). Graag presenteren wij dit ontwerp aan u. Vanwege de geldende corona maatregelen is het momenteel niet mogelijk een bewonersavond te organiseren. Daarom organiseren wij dit op een andere manier.

Bekijk het onderwerp  

De presentatie van het onderwerp op deze pagina http://www.zaltbommel.nl/epvanooijenstraat met het reactieformulier is ons digitale alternatief voor de inloopavond de we eigenlijk gepland hadden. Op deze pagina lichten wij het ontwerp toe.

Reageren

Tot en met 17 Mei kunt u reageren op het plan. Heeft u behoefte aan een toelichting of wilt een reactie geven? Vermeld dat dan op het formulier dat u op de website kunt vinden.

Mogelijk leiden de voorgestelde wijzigingen of gestelde vragen nog tot aanpassingen in het plan.

De verwachting is dat de werkzaamheden in september 2020 starten.