Open Eettafel is weer terug van weggeweest!

We zijn weer begonnen met het organiseren van de open eettafel. Dinsdag 17 januari was de tweede keer na corona en werd drukbezocht met 53 personen.
Het wordt gehouden in Het Kruispunt en de prijs is € 7.00. Daar krijgt u een goedverzorgde warme maaltijd. De prijs is inclusief één drankje.
De volgende eettafel staat gepland voor dinsdag 14 Maart.
Opgeven kan dmv de flyer in te vullen en in te leveren op Beatrixstraat 15 of door te geven op telefoonnr: 06 37 45 09 01.  Als u vervoer nodig heeft kunt u dit ook
telefonisch doorgeven. Tot ziens!


Opening Dierenparkje Aalst

Zaterdag 17 juli was het dan eindelijk zover, de opening van het dierenparkje.
De opkomst was groot, er waren veel kinderen en belangstellenden. 

Om 13.30 knipte wethouder Adrie Bragt samen met Shanne Kreunen
het lint door, het was officieel geopend!
Daarna is de naam en het bord onthuld, het dierenparkje heeft de naam: De Mekkerplek
gekregen. Vervolgens is de oud beheerder: Ronald de Moet bedankt voor zijn werkzaamheden.
De nieuwe beheerders, Pedro Karbet en Diederick Bouman, kregen een bijpassende polo aangereikt, die ze meteen aantrokken.

Er was koffie, thee, ranja en frisdrank voor iedereen en een lekker gebakje met logo, gesponsord door
Bakkerij van Horssen. De kinderen konden lekker gaan spelen op de stormbaan en de oud-hollandse spelletjes.
Natuurlijk werden de bewoners van het dierenparkje uitgebreid bewonderd. Aan het eind van de middag
werden er nog heerlijke hapjes gebracht , gesponsord door Halosta.

Laten we het dierenparkje allemaal schoon en veilig voor de dieren houden.

Het was een geslaagde middag,op naar het volgende project!


Baggerwerkzaamheden

De drielse-wetering in het dorp wordt uitgebaggerd. De komende weken wordt hieraan gewerkt.

Er wordt een halve meter bagger verwijderd. Dit heeft een mooie impuls aan de waterkwaliteit en visstand.


Inloopavonden van de Dorpsraad Aalst worden weer hervat.

Op maandag 9-11, om 19:30 uur worden de inloopavonden van de Dorpsraad Aalst weer hervat.

Zoals gebruikelijk zijn deze in dorpshuis 't Gement.

Graag vernemen we vooraf uw aanmelding en eventuele vraag of opmerking per mail, zodat we rekening kunnen houden met de te verwachten toeloop.

Uw aanmelding graag per mail: info@dorpsraadaalst.nl

Alvast bedankt en mogelijk tot ziens!


Puin aangetroffen

Afgelopen weken is op meerdere plaatsen in en om Aalst puin aangetroffen.

Zowel aan de Hambloksestraat (Rietschoof) als Maaswaalweg (richting Capreton).

De  gemeente heeft hier ook melding van gemaakt bij de Dorpsraad en aangegeven dat handhaving strikter gaat controleren.

Bij aantreffen van of achterhalen van de dader van illegale storts zal een boete worden uitgeschreven.

Hiermee zijn boetebedragen gemoeid van € 450,=.

We hopen dat iedereen mee wil werken om ons dorp op orde te houden.


Bankje bij bloemenpluktuin

De Gemeente Zaltbommel heeft aan de Zwaaiwaard hoek Machinedijk een bankje geplaatst,een mooie locatie bij de (tijdelijke) bloemenpluktuin.


Herinrichting E.P.van Ooijenstraat

Geachte heer/mevrouw,

in het najaar van 2020 richten wij de E.P. van Ooijenstraat opnieuw in. In oktober 2019 en januari 2020 zijn hier al 2 bewonersavonden voor georganiseerd. De ideeën en wensen vanuit deze avonden zijn vertaald in het onderwerp voor de nieuwe situatie (het voorlopig ontwerp). Graag presenteren wij dit ontwerp aan u. Vanwege de geldende corona maatregelen is het momenteel niet mogelijk een bewonersavond te organiseren. Daarom organiseren wij dit op een andere manier.

Bekijk het onderwerp  

De presentatie van het onderwerp op deze pagina http://www.zaltbommel.nl/epvanooijenstraat met het reactieformulier is ons digitale alternatief voor de inloopavond de we eigenlijk gepland hadden. Op deze pagina lichten wij het ontwerp toe.

Reageren

Tot en met 17 Mei kunt u reageren op het plan. Heeft u behoefte aan een toelichting of wilt een reactie geven? Vermeld dat dan op het formulier dat u op de website kunt vinden.

Mogelijk leiden de voorgestelde wijzigingen of gestelde vragen nog tot aanpassingen in het plan.

De verwachting is dat de werkzaamheden in september 2020 starten.